Projekt Young Family

young family

Jeśli nie masz jeszcze ukończonego 35 roku życia i poszukujesz atrakcyjnego oraz cenowo przyjaznego miejsca zamieszkania. Jesteś więc w spółce Wohnungsbaugesellschaft mbH w Gartz we właściwym miejscu. Na pewno znajdziemy dla ciebie bądź dla was pasujące mieszkanie.

Przesłanki udziału w „projekcie young family“:

  1. Limit wieku przy zawieraniu umowy najmu do 35 lat
  2. Zaświadczenie o dochodach
  3. “Projekt Young Family” znajdzie również zastosowanie dla singli i osób samotnie wychowujących.

Oferujemy:

  • Obniżenie czynszu w wysokości do 10 % czynszu podstawowego - Kaltmiete.
  • Wysokość czynszu zostanie niezmieniona przez następne 4 lata trwania umowy najmu.
  • Przy wkładzie własnym poprzez najemcę możliwość obniżenia czynszu o dodatkowo maksymalnie do 10 % *
  • Koszty eksploatacji oraz przedpłata na koszty ogrzewania są do zapłaty w pełnej kwocie za całą powierzchnie mieszkania.

young family Projekt Gartz

Przykład:

Rodzina Państwa Iksińskich, obydwoje 26, mają zamiar wynająć mieszkanie w spółce Wohnungsbaugesellschaft mbH w Gartz. Jako ze spełnione są przesłanki „projektu young family“ powstają przykładowe koszty w związku z czynszem:

Czynsz podstawowy dla mieszkania o powierzchni 65 m² = 280,00 €

Dzięki zastosowaniu „Projektu Young Family“ rodzina Państwa Iksińskich oszczędza do 336,- € rocznie.

* W ramach „projektu young family“ istnieje możliwość dalszego obniżenia czynszu podstawowego – Kaltmiete o do 10 %. Powyższe obniżenie może jedynie zostać zastosowane w przypadku wkładu własnego polegającego przykładowo na fachowym wykonaniu prac malarskich bądź tapetowani wynajętego mieszkania. Maksymalny czas zmniejszenia czynszu podstawowego wynosi maksymalnie 1 rok.

Mając powyższe na uwadze rodzina Państwa Iksińskich morze dodatkowo oszczędzić do 336 € rocznie.

Łącznie możliwa jest oszczędność do 672,- € rocznie.

 

Proszę zwrócić uwagę, iż do wzięcia udziału w „projekcie statrup” uprawieni są jedynie osoby z zawarta umowa najmu wraz ze spółka Wohnungsbaugeselslchaft mbH w Gartz.